1397/4/19
نگاره‌های زندگی استاد شهید مرتضی مطهری در رادیو معارف
تصویر خبر
 برنامه «چراغ مطالعه» مورخ 20 تیر 97 با معرفی کتاب «فر ایمان از فریمان» مخاطبان فرهیخته این رسانه دینی را به مطالعه این کتاب فرا می‌خواند.
 
کتاب «فرّ ایمان از فریمان» نگاره‌هایی درباره آیت الله مطهری است که توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم زینب عطایی منتشر شد.
 
«فرّ ایمان از فریمان» در قالب داستانک و در مورد زندگی استاد آیت الله شهید مرتضی مطهری بوده که شامل 65 بخش است.
 
برنامه «چراغ مطالعه» به همت گروه معارف، فرهنگ و جامعه به تهیه و سردبیری حسن توکلی‌زاده و اجرای علی فرحناک روز‌های زوج ساعت 13:20 از رادیو معارف پخش می‌شود.